ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าต้องรับผิดชอบ

งานระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร

แบ่งเป็น 2 ระบบหลักๆคือ

1.ระบบไฟฟ้ากำลัง

 •    ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Distribution System)
 •    ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System)
 •    ระบบไฟฟ้าสำรอง (Standby Power System)
 •    ระบบล่อฟ้า (Lightning System)
 •    ระบบขนส่งภายในอาคาร (Transportation System)

2.ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าควบคุม

 •    ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)
 •    ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)
 •    ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System)
 •    ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)
 •    ระบบเสียงตามสาย (Sound System)
 •    ระบบสัญญาณวิทยุ ดาวเทียมและโทรทัศน์ (Antenna System)
 •    ระบบคอมพิวเตอร์และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)