รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าคอนโดมิเนียม

Project : ระบบไฟฟ้าสมาร์ทโฮม

Location : สายชลแมนชั่น , กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลา : 160 วัน

รายละเอียด : เป็นงานรีโนเวทจากห้องธรรมดาๆให้เป็นห้องสุดหรูโดยใช้ระบบควบคุมแสงสว่างของ LUTRON™ ระบบเสียงของ SONOS™ งานนี้ท้าทายมากเพราะการออกแบบติดตั้งให้ระบบแต่ละส่วนทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวเป็นเรื่องที่ต้องใช้องค์ความรู้ ความเข้าใจในระบบและการวางแผนเป็นอย่างดี ประกอบกับงานตกแต่งภายในที่เน้นความหรูหราทำให้ช่องเปิดสำหรับแก้ไขงานระบบถูกจำกัด …งานนี้เรียกว่างานฝีมือจริงๆ

Continue reading “PROJECT : ระบบไฟฟ้าสมาร์ทโฮม”

การออกแบบระบบไฟฟ้าที่ดี

ระบบไฟฟ้ามีหลายขนาด หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ในการออกแบบระบบไฟฟ้านอกจากคำนึงถึงเรื่องการทำงานตามวัตถุประสงค์ของระบบแล้ว เรายังต้องคำนึงถึง เสถียรภาพของระบบ การบำรุงรักษา ในอนาคตด้วย ซึ่งสำหรับผู้รับเหมางานระบบแล้วอาจไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจากติดตั้งเสร็จส่งมอบงานแล้วก็ล่ำลากัน ปัญหาที่ตามมาก็จะตกอยู่กับเจ้าของอาคาร หรือ เจ้าของโรงงาน โดยเฉพาะต้นทุนด้านการซ่อมบำรุงที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางตรงคือค่าซ่อมบำรุงระบบ ต้นทุนทางอ้อมเช่น ค่าความสูญเปล่าที่เกิดจากการหยุดไลน์ผลิตเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เป็นต้น

แล้วการออกแบบระบบไฟฟ้าที่ดีเป็นอย่างไร? ติดตามได้จากบทความนี้ครับ “ระบบไฟฟ้าที่ดีเป็นอย่างไร”

ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าต้องรับผิดชอบ

งานระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร

แบ่งเป็น 2 ระบบหลักๆคือ

1.ระบบไฟฟ้ากำลัง

 •    ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Distribution System)
 •    ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System)
 •    ระบบไฟฟ้าสำรอง (Standby Power System)
 •    ระบบล่อฟ้า (Lightning System)
 •    ระบบขนส่งภายในอาคาร (Transportation System)

2.ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าควบคุม

 •    ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)
 •    ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)
 •    ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System)
 •    ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)
 •    ระบบเสียงตามสาย (Sound System)
 •    ระบบสัญญาณวิทยุ ดาวเทียมและโทรทัศน์ (Antenna System)
 •    ระบบคอมพิวเตอร์และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)