รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าคอนโดมิเนียม

Project : ระบบไฟฟ้าสมาร์ทโฮม

Location : สายชลแมนชั่น , กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลา : 160 วัน

รายละเอียด : เป็นงานรีโนเวทจากห้องธรรมดาๆให้เป็นห้องสุดหรูโดยใช้ระบบควบคุมแสงสว่างของ LUTRON™ ระบบเสียงของ SONOS™ งานนี้ท้าทายมากเพราะการออกแบบติดตั้งให้ระบบแต่ละส่วนทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวเป็นเรื่องที่ต้องใช้องค์ความรู้ ความเข้าใจในระบบและการวางแผนเป็นอย่างดี ประกอบกับงานตกแต่งภายในที่เน้นความหรูหราทำให้ช่องเปิดสำหรับแก้ไขงานระบบถูกจำกัด …งานนี้เรียกว่างานฝีมือจริงๆ

Continue reading “PROJECT : ระบบไฟฟ้าสมาร์ทโฮม”

ผู้รับเหมามืออาชีพ
ระบบไฟฟ้าโรงงาน

Project : ระบบไฟฟ้าห้องคลีนรูม (โรงงานผลิตยา)

Location : Golden Factory , สมุทรสาคร

ระยะเวลา : 60 วัน

รายละเอียด : เป็นอาคารส่วนงานผลิต ตัวโครงสร้างอาคารก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว ระบบส่องสว่างทั้งหมดเราออกแบบใช้เป็นหลอด LED เพื่อลดการใช้พลังงาน  Continue reading “PROJECT : ระบบไฟฟ้าห้องคลียนรูม(โรงงานผลิตยา)”

การออกแบบระบบไฟฟ้าที่ดี

ระบบไฟฟ้ามีหลายขนาด หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ในการออกแบบระบบไฟฟ้านอกจากคำนึงถึงเรื่องการทำงานตามวัตถุประสงค์ของระบบแล้ว เรายังต้องคำนึงถึง เสถียรภาพของระบบ การบำรุงรักษา ในอนาคตด้วย ซึ่งสำหรับผู้รับเหมางานระบบแล้วอาจไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจากติดตั้งเสร็จส่งมอบงานแล้วก็ล่ำลากัน ปัญหาที่ตามมาก็จะตกอยู่กับเจ้าของอาคาร หรือ เจ้าของโรงงาน โดยเฉพาะต้นทุนด้านการซ่อมบำรุงที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางตรงคือค่าซ่อมบำรุงระบบ ต้นทุนทางอ้อมเช่น ค่าความสูญเปล่าที่เกิดจากการหยุดไลน์ผลิตเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เป็นต้น

แล้วการออกแบบระบบไฟฟ้าที่ดีเป็นอย่างไร? ติดตามได้จากบทความนี้ครับ “ระบบไฟฟ้าที่ดีเป็นอย่างไร”

ถ้าใครอยู่ในวงการไฟฟ้าจะคุ้นเคยกับคำว่า “มาตรฐาน” ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลของสารพัดมาตรฐานก็เพื่อ “ระบบไฟฟ้าที่ดี” แล้วระบบไฟฟ้าที่ดีในทางวิศวกรรมมันหมายถึงอะไร???

ระบบไฟฟ้าที่ดีต้องมีคุณสมบัติโดยสรุปดังนี้

1.ต้องมีความปลอดภัย (Safety) แน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานวิศวกรรมแขนงไหน คำว่า Safety เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ความปลอดภัยในที่นี้หมายความถึง ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และ ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน(ช่าง หรือ ผู้เกี่ยวข้อง)

2.ระบบไฟฟ้าที่ดีต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องมีเสถียรภาพ (Reliability) โดยคำนึงถึงความสำคัญของการใช้งานระบบไฟฟ้าของโครงการนั้นๆเช่น ถ้าเป็นโรงพยาบาลอาจยอมให้ไฟฟ้าดับหรือตกได้ไม่เกิน 10 วินาที  ถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถยอมรับการดับหรือตกของไฟฟ้าได้แม้แต่วินาทีเดียวเป็นต้น ซึ่งการออกแบบระบบไฟฟ้าให้มี Reliability จะขอกล่าวถึงในบทความถัดไป

3.ต้องลงทุนต่ำสุด ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ใช้อุปกรณ์ราคาถูกสุด แต่หมายความว่า ให้ออกแบบระบบโดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของโครงการภายใต้งบประมาณที่กำหนดโดยคงรักษามาตรฐานไว้เป็นสำคัญ

4.ระบบไฟฟ้าต้องมีความยืดหยุ่น (Flexibility) คือ ระบบไฟฟ้าที่ดีต้องสามารถขยายโหลด หรือ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโหลดในอนาคตได้ (นี่คือหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมเราจึงเห็นมี CB spare )

5.ระบบไฟฟ้าที่ดีต้องคำนึงถึงต้นทุนในการบำรุงรักษาที่ต่ำที่สุด นั่นคือระบบต้องมีเสถียรภาพ และ ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพราะต้นทุนในการบำรุงรักษาไม่ได้มีเฉพาะค่าใช้จ่ายในการแก้ไขระบบไฟฟ้าเท่านั้นแต่รวมถึงต้นทุนทางอ้อมเช่น ค่าความเสียหายที่เกิดจากการตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อซ่อมบำรุงโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

6.ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าสูงสุด นั่นคือ มีควาามสูญเสียทางไฟฟ้าในระบบต่ำ โดยการใช้โหลดที่ค่าความสูญเสียต่ำ รวมถึงการปรับปรุง Power Factor ในระบบด้วย

7.คุณภาพของกำลังไฟฟ้าสูงสุด นั่นคือ ไฟฟ้าต้องสม่ำเสมอ มีฮาร์โมนิกส์ ในระบบน้อย มีระดับแรงดันที่ไม่สวิงจนเกินค่าที่โหลดรับได้