About us.

ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้ามืออาชีพบริษัท ทัช มายด์ แคปปิตอล จำกัด (TMCC) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2558 โดยทีมวิศวกรและนักธุรกิจที่เล็งเห็นโอกาสในการตอบสนองความต้องการของตลาดในกลุ่มงานบริการรับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องจากการขยายตัวของการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เราจึงพัฒนาระบบการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักพื้นฐานคือ “ทันเวลา ต้นทุนเหมาะสม คุณภาพเยี่ยม” ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทำให้เรามีความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการที่ดียิ่งๆขึ้นไป

♥ วิสัยทัศน์ของบริษัท

เราจะเป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้าของประเทศ