รับเหมางานระบบไฟฟ้า

รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า

บริการงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

  • ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
  • รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและโรงไฟฟ้ารวมถึงสถานีส่งจ่ายไฟฟ้า(Sub-Station)
  • ให้บริการตรวจสอบ ควบคุมงานด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า
  • ให้บริการถอดแบบ ประเมินราคา สำหรับงานระบบประกอบอาคารทุกขนาด
  • รับเหมาช่วงงานระบบไฟฟ้า โรงงาน อาคารพาณิชย์ และ ที่พักอาศัย

“ออกแบบ รับรองแบบ และตรวจสอบโดยวิศวกร ”

ตามมาตรฐานของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)