บริการของเรา

ระบบไฟฟ้า และ ระบบสื่อสาร
รับเหมาออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร (อาคารที่พักอาศัย โรงงาน และอาคารพิเศษ)

• ระบบไฟฟ้าแรงสูง
• ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
• ระบบเสาอากาศทีวีรวม
• ระบบป้องกันฟ้าผ่า และการต่อลงดิน
• ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
• ระบบรักษาความปลอดภัย

Electrical and Communication System
Design , Installation Electrical System and Communication System
• High Voltage System
• Low Voltage System
• Telephone and Computer System
• Sound System
• Fire Alarm System
• Master Antenna Television and Satellite System
• Lightning Protection and Grounding System
• Building Automation System
• Security System