รับเหมางานระบบไฟฟ้า

รับเหมางานระบบไฟฟ้า

บริษัทรับเหมางานระบบไฟฟ้า

  • ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยยึดมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรมเป็นหลัก
  • ติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรม
  • บริการให้คำปรึกษาและบริการหลังการขายแก่ลูกค้า่ของบริษัทฯโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เวลา (TIME)  : บริหารจัดการโครงการให้บรรลุผลตามแผนงาน
ต้นทุน (COST) : ต้นทุนเหมาะสม
คุณภาพ (Quality) : ตรงสเปคและได้มาตรฐานทางวิศวกรรม

การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิศวกรรม (Engineering Standard)
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า

0

Project : โรงงาน [Factory]

0

Project : บ้าน , คอนโด , หอพัก [Residential building]

0

Project : อาคารพาณิชย์ , ตึกสูง , อาคารสำนักงาน [Commercial Building]

0

Project : สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน [Government Building]

ติดต่อประเมินราคาและประมูลงาน

ติดต่อเรา ผลงาน(บางส่วน)